top of page

Fòmasyon sou entènèt pou pwofesè yo.

  • 7Weeks
  • 39Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

Pwofesyon pwofesè a se yon pwofesyon ki aprann pandan tout lavi. Edikasyon kontinyèl, fòmasyon ke pwofesè a bay tèt li (oswa tèt li) atravè rechèch li yo, atravè echanj ak kòlèg li yo ak lòt resous nan kominote edikatif la ap pèmèt li apwopriye nouvo konesans oswa pratik pou reponn a chanjman ki pa sispann nan mond lan. Editions JPL sipòte lekòl yo lè yo ofri pwofesè divès modil fòmasyon pou yo kapab mete ajou konpetans yo.

You can also join this program via the mobile app.

Price

$35,000.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page