top of page
SVT (Biyoloji - Jeoloji) - Segondè 2

SVT (Biyoloji - Jeoloji) - Segondè 2

G2,050.00 Prix original
G1,900.00Prix promotionnel

Yon manyèl ki kouvri tout pwogram ofisyèl la, ak aktivite eksperimantal, aktivite dokimantè ak egzèsis ki mete aksan sou pratik rezònman syantifik la, ki kidonk fasilite devlopman kou a aprè apwòch ki baze sou konpetans. Manyèl la konekte ak entènèt la: li ofri videyo aksesib nan manyèl papye a.

234-paj manyèlnan koulè, ak bon kalite fizik (solid, ayestetik ak fonksyonèl layout, ...).

Manyèl la gen ladan l4 gwo tèm,14chapit ak65inite yo. Chak chapit kòmanse ak:

 • yon entwodiksyon pou fòmalize pwoblèm li yo; 
 • yon kesyon ki sepwoblèm nan chapit la (pwoblèm nan dwe rezoud nan travay inite yo).

Inite chapit yo genyen:

 • yon entwodiksyon pou fòmalize pwoblèm doub paj la;
 • yon pwoblèm yo dwe rezoud (ki detèmine misyon an dwe akonpli);
 • nan ladokiman yoan koneksyon, sitou, ak lavi chak jou elèv yo dwe analize (eksplwate);
 • pwotokòltravay pratikaplike ;
 • lyen ak/oswakòd flashvideyo aksesib dirèkteman nan yon smartphone oswa yon tablèt;
 • Lavokabilè(s) itil pou konprann konsèp yo;
 • Akesyon gid pou dokiman yo pwopoze yo;

Chak chapit gen ladann:

 • Abilan an de paj nan fòm yon kou estriktire pou ranje nosyon ki nesesè yo;

Bilan an rezime nan de paj:

 • 1 paj "Mwen kenbe esansyèl la (pa tèks la)"
 • 1 paj "Mwen kenbe esansyèl la (pa imaj la),dekouvri atravè yon adrès entènèt"

Chak chapit fini akegzèsisnandifikilte gradye klase an de kategori:   

 • egzèsisteste konesans yo;
 • egzèsispou devlope konpetans yo (ak yon egzèsis gide nan kèk chapit).

Aleksik mete nan fen liv la gwoupe pifò mo kle nan liv la.

Nan laresous miltimedya (31 videyo, dyagram balans, dokiman, egzèsis adisyonèl) yo fasil epi byen vit aksesib nan yon tablèt oswa smartphone

 

bottom of page