top of page
SVT (Biyoloji - Jeoloji) - Segondè 3

SVT (Biyoloji - Jeoloji) - Segondè 3

G2,200.00 Prix original
G2,050.00Prix promotionnel

Manyèl dapre pwogram MENFP, konstwi selon apwòch ki baze sou konpetans ak apwòch envestigasyon syantifik la. Li konekte a entènèt la, kidonk li ofri eksperyans laboratwa ak videyo aksesib nan manyèl papye ou.

246-paj manyèlnan koulè, ak bon kalite fizik (solid, ayestetik ak fonksyonèl layout, ...).

Manyèl la gen ladan l4 gwo tèm,15 chapit ak62 inite yo.

Chak chapit kòmanse ak:

 • yon entwodiksyon pou fòmalize pwoblèm li yo; 
 • yon kesyon ki se pwoblèm nan chapit la (pwoblèm nan dwe rezoud nan travay inite yo).

Inite chapit yo genyen:

 • yon entwodiksyon pou fòmalize pwoblèm doub paj la;
 • yon pwoblèm yo dwe rezoud (ki detèmine misyon an dwe akonpli);
 • nan ladokiman yoan koneksyon, sitou, ak lavi chak jou elèv yo dwe analize (eksplwate);
 • pwotokòltravay pratik aplike ;
 • lyen ak/oswakòd flash videyo aksesib dirèkteman nan yon smartphone oswa yon tablèt;
 • Lavokabilè(s) itil pou konprann konsèp yo;
 • Akesyon gid pou dokiman yo pwopoze yo;

Chak chapit gen ladann:

 • Abilan an de paj nan fòm yon kou estriktire pou ranje nosyon ki nesesè yo;

Bilan an rezime nan de paj:

 • 1 paj "Mwen kenbe esansyèl la (pa tèks la)"
 • 1 paj "Mwen kenbe esansyèl la (pa imaj la), dekouvri atravè yon adrès entènèt"

Chak chapit fini akegzèsisnandifikilte gradye klase nan de kategori:   

 • egzèsis pou teste konesans;
 • egzèsis pou devlope ladrès (ak yon egzèsis gide nan kèk chapit).

Aleksik mete nan fen liv la gwoupe pifò mo kle nan liv la.

Nan laresous miltimedya (31 videyo, dyagram balans, dokiman, egzèsis adisyonèl) yo fasil epi byen vit aksesib nan yon tablèt oswa smartphone.

bottom of page