top of page
Bureau

L'innovation est au cœur de nos manuels

Manuel conforme au programme du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), construit suivant l'approche par compétences, proposant des expériences de laboratoire et des vidéos accessibles depuis votre manuel papier.

À partir de 1,988.5  Gdes  

Manuel de SVT (Biologie - Géologie) Secondaire 3

Manuel conforme au programme du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), construit suivant l'approche par compétences, proposant des expériences de laboratoire et des vidéos accessibles depuis votre manuel papier.

À partir de 1,843 Gdes  

Manuel de SVT (Biologie - Géologie) Secondaire 2

Manuel conforme au programme du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), construit suivant l'approche par compétences.

À partir de 1,697.5 Gdes 

Manuel de SVT (Biologie - Géologie) Secondaire 1
Quelques visiteurs

Manyèl ki fè travay adistans vini pi fasil

Manyèl nou yo fèt pou pèmèt elèv nou yo travay poukont yo, konsa y'ap ka devlope konpetans yo. Yo genyen gid pou itilize dokiman, lyen ak/oswa kòd QR kapsil videyo ki eksplike konsèp yo, yon rezime konesans, esansyèl konesans, egzèsis pou apwofondi konsèp yo lakay yo, fich  metòd oswa lyen ki mennen nan fich metòd ki pou ede yo fè eskperyans oswa travay pratik nan laboratwa. Kidonk liv nou yo se meyè zouti pou pwofesè jeyoloji ak biyoloji nan nouvo lekòl yo an Ayiti.

Pou yon nouvo lekòl segondè ki vrèman renove

Èd pedgojik nou yo ap disponib pou pwofesè yo pou yo pi byen ekipe pou aplike pwogram nouvo segondè yo.

Prof de maths

Fòmasyon

Edikasyon kontinyèl ede amelyore kalite ansèyman

Nou gen modil sou pratik apwòch syantifik la, ansèyman dapre apwòch ki baze sou konpetans, itilizasyon zouti miltimedya ki sèvi edikasyon distans, reyalizasyon travay pratik nan SVT, elatriye...

bottom of page